Ålder?

  • Från det år som man fyller 13 å tills man fyller 15 år så får man träna i målsmans sällskap. Från 15 år och uppåt så tränar man på eget ansvar

Comment on this FAQ