Följer ni GDPR?

Ja, Tullinge GymMix följer dataskyddsförordningen (GDPR).
Vill man veta mer detaljerat hur föreningen arbetar så tar man kontakt med styrelsen.

Comment on this FAQ