Om GymMix

Tullinge GymMix

Tullinge GymMixförening är en ideell förening med ca 400 medlemmar. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet. Vi erbjuder mer än 24 olika träningspass i veckan för motionärer från 13 år till seniorer. Vår verksamhet omfattar allt från vanlig Svettisgympa och Zumba till Yoga. Nytt för i år är STRÖBA (Styrka, rörlighet och balans). Vi har även cirkelträning, styrkepass och erbjuder då och då också ”överraskningspass” utöver de schemalagda träningspassen. Under sommaren ordnar vi utegympa, stavgång och löpträning. Föreningen arrangerar även träningsresor på våren till något varmt land. Vår hemmabas är idrottshallen i Tullinge Gymnasium där vi har de flesta passen men vi har också olika träningspass i fem andra gymnastiksalar i Tullinge. Vi är omkring 40 personer som arbetar för föreningen som instruktörer, värdar, styrelseledamöter mm.

Historik

Förening startade som Tullinge Gymnastikförening år 1956. Den stora satsningen på motionsgymnastik för vuxna kom med svettisgympan på 80-talet. 1993 delades Tullinge Gymnastikförening upp i två olika delar; Truppgymnastik för barn och ungdom fortsatte under Tullinge Gymnastikförenings namn, medan vuxenmotionen bildade en egen förening under namnet Tullinge Gymmixförening. Föreningen, som är en ideell förening, är medlem i Svenska Gymnastikförbundet.

Verksamhetsidé, värdegrund och vision

Vår verksamhetsidé är att genomföra gruppträning för alla från 13 år och uppåt runt omkring i Tullinge. På detta sätt bidrar vi till hälsa och välmående bland invånarna. Verksamhetens värdegrunder är:

  • Glädje – man blir glad av att träna och röra på sig
  • Kvalitet – välutbildade instruktörer och värdar, bra redskap och varierat och aktuellt utbud av gruppträningspass
  • Engagemang – föreningens medlemmar deltar aktivt i att driva föreningen framåt

Genom att arbete i enlighet med verksamhetsidén och våra värdegrunder ska föreningen nå sin vision: Vi är en förening där hög kvalitet och stort engagemang kännetecknar alla delar av verksamheten.

Föreningspolicy

Policys i Tullinge GymMix

Bemötandepolicy

Vi som deltar i föreningens aktiviteter ska visa respekt för varandra, instruktörer och värdar såväl som motionärer. Vi är alla olika och deltar i träningen efter våra egna förutsättningar. Det ska alltid finnas en värd på varje pass som ansvarar för att ta emot motionärerna, hjälpa till under passet och ansvara för att lokalen är iordningställd efter passet. Instruktörer och värdar ansvarar för att informera motionärerna om föreningens verksamhet mm enligt önskemål från styrelsen eller andra. Tullinge GymMix accepterar inga droger i samband med sin verksamhet.

Tillgänglighetspolicy

Vår verksamhet ska förläggas till lokaler som våra motionärer kan nå utan svårighet, de ska ligga i Tullingeområdet. Föreningens gruppträningsprogram ska vara varierat både när det gäller innehåll och tidpunkt för att ytterligare öka möjligheten för motionärer att delta.

Mångfaldspolicy

Ett varierat program ska ge förutsättningar för alla att hitta något som passar just dem, oavsett ålder, kön, ursprung och intresse.

Avgiftspolicy

Medlemskort (termins- eller årskort) är obligatoriskt vid deltagande på gruppträningspass. Engångsavgift tas ut av värd om kort inte kan visas. Vi har pröva-på-pass i början av terminerna (första veckan) och då är det gratis. Styrelsen kan besluta om avsteg från denna bestämmelse och detta informerar föreningen i så fall om på hemsidan. Medlemskort betalas via postgiro och kort delas sedan ut mot uppvisande av kvitto på inbetalning. Värdarna på passen sköter detta. Medlemskorten kan inte betalas kontant.

Policy vid förlorat års/termins-kort

Kontakta styrelsen via mail, se Kontakt, om du blivit av med ditt kort. Vi kan då hjälpa till att få ett nytt kort mot uppvisande av polisanmälan och utskrift på tidigare års/termins-betalning.

Instruktörpolicy

Samtliga instruktörer hos Tullinge GymMix har en utbildning som är adekvat för det pass de håller i föreningen. Föreningen ger utbildningsbidrag för att både instruktörerna och föreningens utbud ska hålla en hög kvalitet och utvecklas. Instruktörerna förväntas utnyttja denna möjlighet samt vara lyhörda för motionärernas önskemål angående utbud och vidarebefordra dessa till styrelsen.

Träningspolicy för barn

Tullinge GymMix bedriver motionsaktiviteter som passar alla från och med höstterminen det år man fyller 13. Motionärer i åldern 13-15 år tränar i målsmans eller annan vuxens sällskap.

Våra pass är utformade för att passa vår målgrupp och våra instruktörer är främst utbildade för att instruera vuxna motionärer. På passen får barnen, innan höstterminen det år de fyller 13 inte vara med. De barn som eventuellt följer med föräldrarna till träningslokalen får sitta i omklädningsrummet och vänta. Då vi har haft incidenter med barn som gjort sig illa i redskapsrummen vill vi försäkra oss om att inga olyckor händer därför ber vi er att låta era barn vara hemma medan ni tränar. Beslutet är fattat av omtanke av era barn!

Vänliga hälsningar från styrelsen i Tullinge GymMIx

Vår målsättning

Föreningens målsättning är att bedriva motionsaktiviteter på ett sätt som stimulerar livskvalitet och fysiskt såväl som psykiskt välbefinnande. Alla, både kvinnor och män från 15 år upp till seniorer ska kunna finna något som passar i vårt utbud. Det ska vara positivt, kul och engagerande att delta i föreningens aktiviteter.

Våra instruktörer

Tullinge GymMix månar om att ha välutbildade instruktörer som delar med sig av sin glädje för träning. Vi lägger stor vikt på hög kvalité och låter våra instruktörer få återkommande utbildning. Vi i föreningen uppskattar det engagemang som alla våra instruktörer visar på sina pass, till exempel genom att lyssna till motionärernas önskemål, lägga ner tid och energi på väl genomtänkta träningspass.

Styrelseposter för Tullinge GymMixförening för verksamhetsår 2022/2023

Ordförande Jenny Storgård
Vice ordf Kjell Sandehl
Kassör Hanna Hellman – Tenbrock
Sekreterare Marika Olsson
Ledamöter Rebecca Hörnfeldt,  Pia Johansson, Irene Knutar
Suppleanter Yvonne Israelsson, Kerstin Felldin
Revisorer Erika Gustavsson och Johanna Lagerström
Valberedning Karin Nygårds (sammankallande), Gun Jönsson.