Om GymMix

Tullinge GymMix

Tullinge GymMixförening är en ideell förening med ca 400 medlemmar. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet. Vi erbjuder mer än 24 olika träningspass i veckan för motionärer från 13 år till seniorer. Vår verksamhet omfattar allt från vanlig Svettisgympa och Zumba till Yoga. Nytt för i år är STRÖBA (Styrka, rörlighet och balans). Vi har även cirkelträning, styrkepass och erbjuder då och då också ”överraskningspass” utöver de schemalagda träningspassen. Under sommaren ordnar vi utegympa, stavgång och löpträning. Föreningen arrangerar även träningsresor på våren till något varmt land. Vår hemmabas är idrottshallen i Tullinge Gymnasium där vi har de flesta passen men vi har också olika träningspass i fem andra gymnastiksalar i Tullinge. Vi är omkring 40 personer som arbetar för föreningen som instruktörer, värdar, styrelseledamöter mm.