Verksamhetsidé, värdegrund och vision

Vår verksamhetsidé är att genomföra gruppträning för alla från 13 år och uppåt runt omkring i Tullinge. På detta sätt bidrar vi till hälsa och välmående bland invånarna. Verksamhetens värdegrunder är:

  • Glädje – man blir glad av att träna och röra på sig
  • Kvalitet – välutbildade instruktörer och värdar, bra redskap och varierat och aktuellt utbud av gruppträningspass
  • Engagemang – föreningens medlemmar deltar aktivt i att driva föreningen framåt

Genom att arbete i enlighet med verksamhetsidén och våra värdegrunder ska föreningen nå sin vision: Vi är en förening där hög kvalitet och stort engagemang kännetecknar alla delar av verksamheten.