Styrelsen

NamnRoll
Jenny Storgårdordförande, lokalbokning
Kjell Sandehlvice ordf, webb, Lok-stöd, Stim/Sami
Marika Olssonkassör
Jessica Ekbernsekreterare, instruktörer, kläd- och tryck
Rebecca Hörnfeldtkort&nycklar, instruktörer, schema
Karin Nygårdsvärdar, schema
Jenny Quinnvärdar, schema
Sabrina Rooksociala medier, webb
Lena Sandmaterial, Lok-stöd, Stim/Sami
Christer Ahlqvistmaterial