Priser

Terminskort Avgift
Hösttermin 850:-
Vårtermin 850:-
Ungdom t o m 20 år
Student (med CSN kort)
350:-
500:-/termin, 800:-/helår
Ålderspensionär fr. o. m. 65 år + student 500:-
Engångsbiljett. 80:-/gång (ungdom/pensionär 40:-)
Årskort höst- och vårtermin Avgift
Vuxen 1 300:-
Ungdom t o m 20 år 800:-
Ålderspensionär fr. o. m. 65 år + student 800:-
Klippkort med 10 ggr för 630 kr, inkluderar medlemskap.

Vårterminen 2022 pågår från och med vecka 2 till och med vecka 22. Höstterminen startar vecka 35  och pågår till och med vecka 50.

Ungdomar tränar gratis höst-, sport- o påsklov.

Obs! Terminskort för helår, (2 terminer höst och vårtermin) gäller från och med vecka 35, till och med vecka 19 på vårterminen, och kan endast köpas under höstterminen. I terminskort,  årskort och klippkort ingår medlemsavgiften med 50 kr per termin.

Kortavgiften betalas in på pg 833 38 98-8.

Föreningen har Swish. Numret är 123 511 41 29.
OBS: Ange ditt personnummer vid betalning som meddelande om du betalar termins- eller årsavgifter.

Kort lämnas därefter ut mot uppvisande av kvitto.

Ingen kortförsäljning på passen.